Déanta le HTML Egg ar iPad
Crosfhocal 4
Trasna

2 Captaen, an duine a stiúrann eitleán (7)
4 Dath guail (4)
6 Go ...; i gcónaí, riamh (3)
8 Caol, gan mórán spás (4)
10 Aisteach, an-mhaith (7)
11 Guth (4)
12 Dúirt sé, .... sé (4)
13 Péire, dís (3)
14 Uair an chloig (2)
16 An sagart i gceannas ar Mhainistir (2)
18 Déantar peitreal as i bhfoirm amháin, ach is féidir cócaireacht a dhéanamh leis chomh maith (3)
20 Ann, istigh (2)
21 Áit, láthair (5)
23 Caora óg (3)
24 Taobh, sonra
26 Tiompán; bodhrán mar shampla (5)
27 Luas nach bhfuil tapa (4)
28 Láidir (5)
30 An scéal atá taobh thiar d'eachtra nó duine (5)
31 Rialóir a chaitheann coróin? (2)
32 Caoch (4)
33 Is as an bhall seo a thagann bainne ó bhó (3)

Síos
1 Long, árthach na farraige (3)
2 Gníomh a íoctar ag ciontóir (6)
3 Saighdiúirí i mbun ionsaí rúnda ar shaighdiúirí eile (8)
4 An áit nó baile inar rugadh thú (6)
5 Dath sneachta (3)
7 Rud nach bhfuil casta ná deacair a dhéanamh (5)
9 Bealach isteach gort nó páirc fheirme (5)
11 Dún doras le heochair (4)
15 An duine a chuireann ticéad ar ghluaisteán páirceáilte in áit mídhleathach (4)
17 Milis: béal ina thost, deirtear (4)
19 Béile i lár an lae (3)
21 Tóg ó áit amháin go háit eile (6)
22 Beart go gcaithfidh tú a dhéanamh mar oibleagáid (7)
24 Airgead a chuirtear ar 'dhóchas' go mbuafaidh capall rás (5)
25 Ábhar atá déanta as snáthanna cadáis fite (6)
26 Péint a chur ar theach, nó throscán (5)
29 An focal diúltach (3)
30 An próiseas chun nuachtán nó leabhar a chur ar fáil (3)
Chun cuidiú le costais an suíomh a riaradh agus réimse níos fearr cluichí a fhorbairt, iarrtar ar úsáideoirí tabhartas de €0.50c a íoc ar na crosfhocail seo. Seolfar na freagraí amach ar fáil an tabhartas. Go raibh maith agat.
Leideanna
Baile
Liosta crosfhocal
Liosta cuardach focal
www.cluiche.ie