Déanta le HTML Egg ar iPad
Crosfhocal 3
Trasna
4 Éadach luachmhar (5)
6 Créatúr mara a chruthaíonn péarla laistigh dá shliogán (5)
7 Aiféaltas, trua faoi ní éigin (4)
8 An rialtas, an dlí, an bunreacht, an pobal (4)
9 Déanta as bainne, go deas ar arán (2)
10 Roinnt a dhéanamh idir rudaí (7)
13 Uirlis chun gual te a bhogadh sa tine (3)
15 Codladh (4)
16 Cogadh ar son na Críostaíochta (7)
20 Uisce an choirp i ndiaidh oibre crua (5)
22 Ceap, ceadaigh (5)
24 An áit a chasann an fharraige leis an talamh tirim, gaineamhach de ghnáth (3)
25 Rópa (4)
26 Áit a mbíodh manach ag guí? (4)
28 Bearna sna fiacla (4)
32 Ionad pobail don cheol, damhsa agus teanga (10)
33 Go deo, a mhairfidh i bhfad (4)
34 Ag rolladh agus ag súgradh timpeall ar an urlár (7)

Síos
1 Putóg (5)
2 Bád mór farraige (4)
3 Crúiscín, pota (5)
4 Is ar seo a chéile a mhaireann na daoine, deirtear (5)
5 Gan cumas na súl, gan a bheith in ann aon rud a fheiceáil (6)
10 Áthas, thar a bheith sásta (5)
11 Tréimhse a mbíonn daoine ag fáil bás den ocras, tír gan bhia (5)
12 Beirt dhuine (3)
14 Breosla a thagann mar chlocha dubh crua as mianaigh (4)
17 Go leor, an iomarca (7)
18 Ídigh, tobac mar shampla (5)
19 Tréimhse trí mhí (6)
21 Thuas i bhfad ón bhun (3)
23 Péire acu sa domhan, ó thuaidh san artach agus ó dheas san antartach (3)
26 Bia a thbhairt chun sláinte duine a choinneáil go maith (5)
27 Ag an chroí (3)
29 Áit sábháilte do bhaid, ar an chósta (4)
30 Dán fada a insíonn scéal (4)
31 Ciorcal déanta as 25 trasna (3)
Chun cuidiú le costais an suíomh a riaradh agus réimse níos fearr cluichí a fhorbairt, iarrtar ar úsáideoirí tabhartas de €0.50c a íoc ar na crosfhocail seo. Seolfar na freagraí amach ar fáil an tabhartas. Go raibh maith agat.
Leideanna
Baile
Liosta crosfhocal
Liosta cuardach focal
www.cluiche.ie