Déanta le HTML Egg ar iPad
Crosfhocal 2
f2 leideanna
trasna
4 Ní bhíonn sé gan a locht, deirtear (4)
5 Ruaille buaille, argóint (7)
7 Fréamh (3)
10 Dochar a ghuí in aghaidh duine (8)
13 Tanaí, mar na gutaí e agus i
14 Spíonta, réidh le haghaidh codlata (6)
15 Mothúcháin chomhbhróin b'fhéidir (4)
16 Capall (4)
17 Planda a thugann cealg don duine a chuireann a lámh uirthi (7)
18 Bá, áit a dtagann an fharraige isteach (4)
19 Tuilte uisce (4)
20 I dtrioblóid, i ..... (5)
22 Gan aon chlúdach - mar chaora gan olann (3)
24 Tugtha do throideanna (7)
26 Plean rúnda leis an lámh in uachtar a fháil ar dhuine eile (5)
27 Capall óg (8)
28 Ól tríd píopa (5)
Síos
1 Focal aiféaltas, brón (3)
2 Amhrán naofa as an Bhíobla (4)
3 Spiorad dalba, taibhse (4)
4 Cuaille, seafta (4)
6 Tá an tír breac leo seo, cruthaíonn siad leictreachas as an ghaoth (8)
8 Ith bia; nó airgead a úsáid i siopa (5)
9 A mhalairt ón bhun (4)
11 Seomra a leaba a lorg in ostán (7)
12 Turas, camchuairt (6)
18 Píosa amháin de shneachta (5)
19 Ag tacú go croíúil le cúis (5)
20 Cuir deireadh le rud, imeacht ó nós (5)
21 Rud a tharlaíonn duit nuair atá imní ort, nó nuair atá tú fuar (5)
23 Ábhar dearg ar iarann a bhí fliúch (5)
24 An bealach le dul, nó comhairle (4)
25 Príomh-bhia ag cóisir breithlá? (4)
Chun cuidiú le costais an suíomh a riaradh agus réimse níos fearr cluichí a fhorbairt, iarrtar ar úsáideoirí tabhartas de €0.50c a íoc ar na crosfhocail seo. Seolfar na freagraí amach ar fáil an tabhartas. Go raibh maith agat.
Leideanna
Baile
Liosta crosfhocal
Liosta cuardach focal
www.cluiche.ie