Déanta le HTML Egg ar iPad
Crosfhocal 1
trasna
1          Chomh maith, freisin (5)
3          Praghas a íoctar as ucht drochghnímh (6)
6          An duine a chuireann na rialacha i bhfeidhm i lár páirce (8)
10       Déanach, gan luas (4)
11       Magadh, ceap magaidh a dhéanamh as duine (6)
13       Caoga faoin chéad (5)
15       Go deo, i gcónaí (4)
16       Treo (4)
18       An chéim teagasc is airde in ollscoil (6)
21       Breac, ildaite (8)
23       Fuaim, trup (4)
25       Mórthimpeall orainn, análaímid é (3)
26       Deoch a óltar go minic sa bhaile in Éirinn (3)
27       Rud a tharlaíonn i ndiaidh agus dá bharr imeachta eile (5)
29       Ábhar marfach má a itheann nó ólann tú í (4)
30       Ceann amháin (3)
 
Síos
2          Buaireamh, strús (4)
3          Liosta oibre atá le déanamh (5)
4          An mhéid a íoctar as seirbhísí áirithe (6)
5          Filleann sé ar an fhealltóir deirtear (5)
7          Sprioc gur féidir leat bhaint amach, nó a fháil (10)
8          Foilseachán seachtainiúil nó míosúil (4)
9          Gan mórán meáchan ann (6)
12       Íoc as, faigh réidh leis ar phraghas (4)
14       Aicme, grúpa (3)
17       Ar fud na cruinne (8)
19       Cloch as a ndéantaí péint bhán do thithe in Éirinn tráth (3)
20       Cónaí, cuid de theach curtha ar cíos (6)
22       Grúpa ceoil traidisiúnta as Gaoth Dobhair (5)
23       Téann sé ár ndomhan gach lá (5)
24       Aon ábhar a dhéantar le díol (5)
28       Abair paidir (3)
Chun cuidiú le costais an suíomh a riaradh agus réimse níos fearr cluichí a fhorbairt, iarrtar ar úsáideoirí tabhartas de €0.50c a íoc ar na crosfhocail seo. Seolfar na freagraí amach ar fáil an tabhartas. Go raibh maith agat.
Leideanna
Baile
Liosta crosfhocal
Liosta cuardach focal
www.cluiche.ie